Monthly Archives: August 2010

Chia sẻ chuyện hàng xóm

Vợ anh! Anh yêu nhất trên đời

say rượu như thế không hề: Bia ôm!..

Công vợ đợi cửa, chờ cơm

Xin ghi tạc dạ, ngọt thơm anh đền

Vợ ơi! Vợ cứ cười duyên

Xí xoa, xí xóa, lòng mềm… Anh thương!

Dù đi uống rượu rất nhiều

Anh thề say mấy, vẫn kiên quyết… về!

Vợ nghe… (Hạnh phúc tràn trề…)

Tiêu tan tức giận, bưng bê tận bàn:

Nào cơm, canh nóng… chứa chan

Chăm chồng! Như thuở …………!DCT

Advertisements