Monthly Archives: September 2011

Mừng sinh nhật Thắng TT và Hương H

Mừng sinh nhật
TT và H hờ

Giỏ bồ câu chứa
đầy hoa màu đỏ

Tiết trời thu
khéo se tình đôi bạn

Tay trong tay rượu đắng hóa thiên thần…

CUBUA.

Advertisements

Gặp bạn Tùng tại HN

Gần 30 năm, mỗi người mỗi nơi bây giờ mới gặp lại Tùng gà bên Tiệp Khắc về.
Một thời cùng các bạn nghịch ngợm đủ trò bây giờ vẫn nhớ… lấy củi, câu cá, hái
dâu da, trèo vả trong thủy điện Nậm Cản.