Chia sẻ niềm vui với các bạn!!!

Con trai mình  Vương Tùng Dương- học lớp 5B- Trường Tiểu học Ngô
Quyền- Thành phố Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc vừa mới đạt giải Trạng
nguyên nhỏ tuổi Quốc Gia lần thứ X năm học 2011-2012 ( thi ngày
18/4/2012 tại Quốc Tử Giám- Hà Nội). Mình muốn chia sẻ với Lai Châu
Đồng Môn và các bạn của mình!!! Và đây cũng là lần thứ 2 cháu đạt giải
Trạng Nguyên nhỏ tuổi ( Lần thứ nhất  là cuộc thi Trạng Nguyên nhỏ
tuổi Quốc gia lần thứ VII-Lớp 2- năm học 2008-2009).

 

Advertisements