Tặng chị em chim nhân ngày 8-3

Năm nay tớ chẳng tặng hoa

Thay vì dâng tặng một vài con chim 

Dù cho chẳng sánh với hoa…

Súng kia chồng tặng…nhưng là chim xinh!

TT

 

 

Advertisements