tân xuân nhớ bạn đồng môn

Cung kinh mời nhau chén rượu nồng.

Chúc mừng năm mới, tiễn năm qua.

Tân niên phúc lộc mong đầy ắp

Xuân mới công danh đáp thỏa lòng

Vạn chuyện lo toan qua được hết

Sự đời bế tắc thảy hanh thông

Như anh như chị ngang bè bạn

Ý nguyện trong lòng đẹp ước mong.

 

Advertisements