Chúc mừng D. B. T

Nhân dịp họp mặt, gặp 2 người mới, anh trai D. và "chị" Dung.

Advertisements