Mừng sinh nhật Thắng TT và Hương H

Mừng sinh nhật
TT và H hờ

Giỏ bồ câu chứa
đầy hoa màu đỏ

Tiết trời thu
khéo se tình đôi bạn

Tay trong tay rượu đắng hóa thiên thần…

CUBUA.

Advertisements