Gặp bạn Tùng tại HN

Gần 30 năm, mỗi người mỗi nơi bây giờ mới gặp lại Tùng gà bên Tiệp Khắc về.
Một thời cùng các bạn nghịch ngợm đủ trò bây giờ vẫn nhớ… lấy củi, câu cá, hái
dâu da, trèo vả trong thủy điện Nậm Cản.

Advertisements