Chúc mừng 8-3-2011

Chúc Mừng các bạn nữ LCĐM, các bà vợ bà mẹ nhân dịp!

8-3-2011

Hôm nay mùng tám tháng ba
Các bạn của tớ thật là xinh tươi!
Vẫn mãi trẻ trung vẫn mãi cười
Vẫn mãi là bạn những người đồng môn!