CHÚC RƯỢU ĐẦU NĂM

Đầu năm chúc bạn của tôi

Uống đầy chén vại chén còi
không chơi

Uống cho hồng má đỏ môi

Để cho "con vợ nhà tôi” chết
thèm

 

Chúc bạn uống rượu ÈN EN

Uống hơn năm ngoái, hát ca ÈN
ÈN

 

Năm nay chúc bạn uống “nhiều”

Chằn tinh tớ… chấp “SIP” lần
chằn tinh

 

Chúc bạn uống vững không kinh

 Tửu tiên uống cứ lộn vào khinh
ra

 

Năm mới chúc “Trụ Ao” ta

Uống vui uống khoẻ để… da cởi
trần

 

Chúc bạn tôi uống bình thân

Để đi uống rượu chớ bâng khuâng
về

 

Đầu năm tặng bạn câu hè!!!

Chúc năm mới tới bạn bè vui
hơn

Chúc thịnh vượng chúc an khang

Chúc tình bằng hữu đời đời xanh tươi.

BĐC

Advertisements