Ngủ Muộn!

Lại nhớ hôm gặp mặt đông vui các bạn ngày 2-9, nhân có cái tứ Ngủ Muộn của bạn DCT nên có bài vừa thơ vừa văn vần để nói về các chàng chuyên ngủ muộn.

Nói về các chàng cũng là nói về các nàng. Kết luận là nói về chúng ta!!!

LCh

Lối Nậm Cản mình về vương mưa nắng
Lại nhớ Đồi Cao đói bụng đạp xe
Mường Lay kia dẫu đường dài xa vắng
Hút tầm nhìn thoáng áo trắng bóng ai

Nội trú ơi trong nồi còn khúc sắn
Chia cho nhau vẫn khúc khích tiếng cười
Này những Nghé Tong, bản Hốc, bản Xá
Chỉ vì bạn trêu nên… ghét quá thôi

Nào hỏi tại sao suối chảy tự bao giờ
Nào biết gì đâu núi lại mang sắc tím
Thế rồi một chiều thấy buồn ngẩn ngơ
Giá mà bạn ấy tan học cùng giờ

Hay đi chung đường, ôi hay biết mấy
Muốn lại gần nhưng, sợ bạn làm ngơ
Ấy là kể chuyện ngày xưa…

Ngày xưa giá mà được như bây giờ
Thì bao chàng khỏi vẩn vơ mất hồn…

Advertisements