Ảnh vui Đồng môn

Em là ai cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Vui hôm nay sao rượu tràn như suối
Dốc hết ly này em lại rót ly kia

Em là ai cô gái hay chằn tinh
Em có tuổi hay không có tuổi
Cái chai em cầm sao mà tuôn như suối
Dốc hết chén này em lại rót chén kia

Cho anh xin ly này thôi nữa nhé
Ôi cái tay em cái tay vĩ đại
Còn một giọt men nồng còn rót mãi
Không chỉ cho em cho hết bạn trên đời

Xin nhà thơ Tố Hữu lượng thứ! LCh

03092010095.jpg

Gái tài trai sắc gặp nhau

Rượu ôm quá đã làm sao muốn về

Một lần em xuống Hà thành

Mải vui chẳng muốn rời anh về nhà.

TT

Advertisements