Viết lời bình cho Ảnh đẹp

Uống được vài ly thấy tây tây

Ôm hai người đẹp thấy hay hay

Hãnh diện ôm em môi mấp máy

Mặt (c)..ửng lên trời, ai bằng đây?

Đừng tinh vi nhé, hỡi anh giai

Một em đã chết, huống gì hai

Muốn cả hai em không phải dễ

Súng đây em ngắm,… rụng cánh cò

Thầy bói bảo tôi số đào hoa

Chẳng tin tôi nói thầy ba hoa

Giờ đây mới thấy thầy phán đúng

Một mình ôm trọn tám bông hoa

Chẳng biết gọi ông hay gọi bà

Gọi ông cũng đúng, bà chẳng sai

Lăm lăm ly cốc cười hết cỡ

Cạn ly tung chén xứng anh hào!

Tháng tới ông Thọ vào "rọ".

Tháng này "bọ" vẫn trong vòng tự do

Một năm nữa mới thấy lo

Quấy bột, giặt tã bọ cho lên đầu

Lo gì, ta chẳng lo gì

Bây giờ bọ cứ (với) mấy dì bọ vui! 

Người đâu chẳng thấy chỉ thấy tay

Vòng tay khát vọng uống mới hay

Anh kia miệng lệch cười tươi thế

Vài ba ly nữa anh có cười?

Ai là phái yếu ai mạnh đây?

O du kích (không) nhỏ dương cao chén

Thằng bé lim dim cố nuốt vào

TT

 

 

Advertisements