Chào em cô gái Lam Hồng lên Tây Bắc

Tuoi20

Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường.
Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn toả lan trên quê ta
Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua….

Trên đây là hình ảnh của cô gái Lam Hồng trên đường 6 lên thăm quê hương Tây Bắc. Các bạn LCDM có thấy gương mặt cô gái rất quen không? Cô gái vào thời điểm đó khoảng hai mươi tuổi- ở vào độ tuổi rất đẹp!

Xin mời các bạn cho lời bình về bức ảnh và cô gái trong ảnh này!

TT

Advertisements