Mơ gần và xa !

Bao năm trên bục giảng
Bụi phấn vương từng ngày
Mái đầu xanh điểm bạc
Cho lớp trẻ hôm nay.

Bồi hồi một thoáng mơ thôi
Gặp lại các bạn tuổi thơ ngày nào !
Đây đám bạn gái luôn cùng tôi đi học
Kia bạn trai đỏ mặt khi con gái chọc quê

Mơ gần mà vẫn cách xa
Một thời để nhớ một thời
Bao nhiêu kỷ niệm giành nhiều cho nhau
Mai sau … Dù đến mai sau
Xa…Gần cũng mài tình thân bạn bè !
                                                 TKT

Advertisements