Viết tiếp Định nghĩa chồng

Đây là định nghĩa của các bạn gái LCDM

Chồng là chuột cụ(trụ cột)
trong nhà.

Là bè rau muống là gà Hoa mơ

Chồng là cả một giấc mơ

Đi muộn về sớm chăm lo việc
nhà

Chồng – Nhà tài trợ tài hoa

Đứng sau mọi việc sau ta là
chồng

Chồng là báu vật quốc gia

Ta mà không giữ thì ra chồng
người….

                                                    BĐC-K

Advertisements