Gửi các bạn LCDM của tôi

Các bạn LCDM ( HN) yêu quý của tôi!

Cũng rất nhiều lần các bạn gọi tôi tới nhóm, vui cùng nhưng tôi đều từ chối. Các bạn của tôi hãy thông cảm cho tôi nhé, dù tôi không tới được nhưng lúc nào trong trái tim tôi luôn có các bạn của tôi.

Tôi đang mang cho mình một trọng trách vừa là người bố mà cũng là người mẹ bên cô con gái vừa bước vào tuổi Teen, mà cái tuổi đang dở dở ương ưong đó. Bên trang sách hàng ngày mà không ai thay thế vào bất kỳ một buổi tối nào.

Chúc các bạn của tôi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.

                                                                                                    TD

Advertisements