Đường lên Tây bắc

Mời các bạn thưởng thức một số hình ảnh trong phóng sự ảnh ” Đường lên Tây Bắc”

 

 

 


TT st

Advertisements