Chúc mừng sinh nhật bạn Minh

Ngày mai sinh nhật “ông” Minh

Mừng ông sinh nhật không say không về

Chúc ông tuổi mới trẻ ra

Công danh thành đạt gia đình ấm êm

DSC03591.jpg

Ngày mai ông lại lim dim

Nhắm đôi mắt phượng cạn ly cùng bè

Ngày nào ông chúc bạn say

Ngày mai ông có quay quay rượu mừng

 

Dù say dù tỉnh mặc lòng

Ta đây vẫn sướng uống vòng vài chai

Chúc cho sinh nhật thật vui

Chúc cho tình bạn đồng môn thắm tình!

TT

 

Advertisements