Video clip – Cầu Hang Tôm

Các bạn hãy click vào đây để xem video về hình ảnh cầu Hang Tôm và phong cảnh Lai Châu.

http://clip.vn/watch/Chiem-nguong-ve-dep-cau-Hang-Tom-Thuong-Nguon,W74R

TT st

Advertisements