Chúc mừng sinh nhật Mr.Thiện!(05/09)

Vui, vui, vui mừng sinh nhật!

Chúc, chúc, chúc mọi thành công!

Sức, sức, sức khoẻ bác sĩ Thiện!!!

Mỗi một ngày tặng hạnh phúc

Từ tấm lòng và bàn tay

Cho thế gian ngập tiếng cười

Và hạnh phúc Anh nở hoa

Tấm lòng vàng luôn rộng mở

Với nhân gian, khắp đất trời….

Happy Birthday to Mr.Thiện!!!

Advertisements