Tâm sự với bạn TKT

 

KT ơi từ lâu không thấy bạn.

Chỉ dòng nhắn tin, làm sao mà  đủ được.

Tôi nhớ bạn, chén rượu nâng ly ta vẫn tỉnh.

Chỉ cần thế thôi, mà sao ta thấy nhớ.

Đến khi nào, bạn lại chốn " chồng , con"

Về với bọn mình, ly rượu ấm trong tay.

Lại cười nói, chỉ thế thôi bạn nhỉ.

Trở lại tuổi thơ, như trang giấy học trò.

TD

Advertisements