Happy birthday to you, Hùng and Kiên

Chúc mừng sinh nhật bạn Hùng!

Chúc mừng sinh nhật bạn Kiên!

Happy birthday to you!

 

Nâng ly ta chúc bạn hiền

Thêm một tuổi mới thêm nhiều niềm vui

Nhớ ngày xưa bạn và ta

 Xuân về thêm tuổi cả nhà đều vui

Tuổi thơ mong tết đến nhanh

Mẹ mua áo mới cha dành kẹo ngon

Bây giờ mong đến ngày sinh

Cùng nhau sum họp chúng mình đồng môn

Chúc nhau thêm tuổi trẻ ra

Chúc cho tình bạn chúng ta luôn bền

Rượu mừng sinh nhật bạn ta

Uống hoài ta chẳng thấy say, lạ kỳ!

Ta vui vì thấy bạn say

Cứ say bạn hỡi hôm nay hết mình

Ngày này ngày của chúng mình

Ta dành cho bạn chân tình đồng môn!

TT

Advertisements