Tình cảm thầy trò sau gần 30 năm

Mình thật sự xúc động và vui mừng trước cuộc hội ngộ của LCĐM gặp gỡ các thầy, cô giáo tại Hà Nội. Đã gần 30 năm qua đi thời gian đã làm cho mình không nhận ra các thầy cô giáo trên ảnh. Xem đi, xem lại và cố hình dung mình mới có thể mường tượng ra từng thầy, từng cô đấy! Cảm ơn các bạn LCĐM Hà Nội nhé, các bạn giỏi lắm…

KD12A

Advertisements