Hội ngộ Thầy Cô

Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ

Đồng môn được gặp các Thầy Cô

Bồi hồi xúc động thực hay mơ?

Cứ ngỡ ngày xưa thủa học trò.

 

Đây vẫn Thầy Cô ngày xưa đó

Bao tháng năm vất vả dậy trò

Những bài học ngày nào trên phố nhỏ

Cho chúng tôi đi tới những bến bờ .

 

Tình Thầy Cô ơi! mênh mang quá

Nâng bước em đi, đi suốt cuộc đời.

Trong bao cuộc sống còn gian khó

Vẫn có tình Thầy ấm những niềm vui.

 

Kính Tặng thầy Chu Thắng, thầy Đô, thầy Dũng, cô Thu  nhân buổi Hội ngộ với LCDM ngày
31/7/2009.  K10

Advertisements