Sông đà

Laichaudongmon

Sông Đà đẹp lắm ai ơi!

Thuyền sang người vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn.

Áo nàng thắt đáy lưng ong,

Nhìn theo vệt nước trên sông, vệt buồn.

Qua rồi những bấy nhiêu năm,

Mà như còn đó người thương đợi chờ.

Đôi bờ Sông những buồn vui,

ng cây còn đó người chưa thấy người.

Cũng vì một tiếng sông ơi,

Ta đây người đấy một đời nhớ nhung.

Trời xe duyên bỏ quên mình.

Bên sông Đà cứ nặng tình không vơi!

Nhủ mình thôi cũng đành thôi!

Bên Sông Đà vẫn …Bạn ơi cháy lòng!

Advertisements