Một số hình anh trương cũ (tiếp theo)

Toàn cảnh trường cũ (chụp trước khi di chuyển, ảnh hôm qua đăng đã có "chế biến giả cổ rồi", ảnh này là ảnh gốc)

Advertisements