Nhớ Bạn

laichaudongmon

Trời mưa con sáo ướt đầm!

Lá cây ban trắng thì thầm cùng tôi

Bông hồng theo gió dong chơi,

Hoa ban đã rụng một thời nhớ thương,

Bờ sông mây trắng bãi hoang,

Đường khuya phố hẹp không gian lạnh lùng.

Trăng liền soi nửa giấc mơ,

Cái thời nông nổi bây giờ còn đâu,

Gió lay mãi cỏ thêm nhàu

Đã thương thuong cả buồn đau một đời

Từ ngày ta ngược mình xuôi

Phố phường đâu cũng chia đôi ngả đường!!!

vct

Advertisements