Nhớ 10D !

Nhớ không bạn có nhớ không ?
Ai tép riu nào ? Ai ốc đây ?
Nhớ không cuốn chuyện chuyền tay
Nhớ không giot mực tiếp đầy bút nhau
Nhớ không bạn hát bài nào
Ếch xanh, ếch đỏ ai ca hoài hoài
Nhớ không vạch phấn áo Thầy
Nhớ không ăn hết phần cơm bạn bè
Nhớ không nhiều lắm nhớ không
Trò đùa con nít 10D chúng mình
                                            TKT

Advertisements