RƯỢU NGON UỐNG VỚI BẠN HIỀN

Đắng cay mới biết ngọt bùi

Uống say thì mệt nhưng vui bạn bè

Mấy khi nhân dịp nghỉ hè

Trốn chồng vui với bạn bè đồng môn

Rượu ngon, chuyện cũ ta ôn

Tình người, tình bạn chẳng chôn dấu lòng

Ra về lòng vẫn hằng mong

Mong rằng bạn lại trốn chồng đi chơi

Để rồi chén lại đầy vơi

Nhưng tình bạn hữu không vơi chỉ đầy!

 

TT

Advertisements