Dinh thự Vua Thái – Đèo Văn Long

   Dinh thự Đèo Văn Long được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1980. Từ năm 2006, một năm sau khi phát lệnh khởi công thủy điện Sơn La, dự án bảo tồn di sản văn hóa vùng lòng hồ giai đoạn 2006 – 2010 được thiết lập, dinh Đèo Văn Long cũng nằm trong phương án phục dựng. K10ST

 

Advertisements