Lý của bác sĩ Thiện

Trong một buổi gặp gỡ của hội laichaudongmon, nhân dịp có bạn cùng hội từ trên Điện biên xuống . Sau 3 chầu "dô" hết mình, mấy chị em mới giải toả bức xúc với bác sĩ Thiện.

Ông Mùi (thực ra là bà) hỏi: " Tại sao đàn ông có gia đình hay chán cơm thèm phở?".  Bác sĩ trả lời: Đàn ông ăn phở không hẳn là cơm ở nhà dở. Vấn đề muôn thuở là ở chỗ phở bao giờ cũng nhiều… nước hơn cơm!!!"

 

Chuyện cải biên

TT

Advertisements